ERP dla TOC

Twoje wdrożenia programu Viable Vision będą wspierane przez rozwiązanie ERP zaprojektowane zgodnie z zasadami TOC w celu zapewnienia szybszych i bardziej niezawodnych dostaw oraz wyższej przepustowości przy minimalnych kosztach i nakładach inwestycyjnych.

Jako rdzeń systemu wybraliśmy Odoo ERP ze względu na jego płynność i pełną integrację z potrzebami nawet najbardziej złożonych organizacyjnie firm.

Aplikacje niestandardowe opracowane przez Focusate

Rachunkowość przerobowa

w celu właściwego obliczania przepustowości, nakładów inwestycyjnych i operacyjnych.

W jaki sposób przewidujemy i dokładnie mierzymy wpływ decyzji lokalnych na cel globalny? Jak sprawiamy, by lokalni menadżerowie myśleli jak ludzie biznesu i podejmowali dobre decyzje w oparciu o globalne pomiary systemowe?

Planowane obciążenie dla Działu Sprzedaży

aby podawać bezpieczne terminy realizacji i maksymalizować przepustowości zakładu.

W jaki sposób podajemy wiarygodne terminy realizacji w przypadku zasobów o ograniczonej wewnętrznej zdolności produkcyjnej? Ile pieniędzy firma zarobi na określonych zamówieniach (T/CU)?

Zarządzanie przepływem dla Działu Sprzedaży

aby zwiększyć wydajność i poprawić koncentrację personelu działu sprzedaży.

W jaki sposób realizujemy sprzedaż i zarządzamy rosnącym strumieniem możliwości podporządkowanych ograniczeniom popytu na rynku?

Dynamiczne zarządzanie buforami (DBM) i uzupełnianie TOC

aby zarządzać stanami magazynowymi własnymi i klientów.

W jaki sposób ustalamy i utrzymujemy właściwy poziom surowców oraz kupujemy części zapasowe na skład? Jak uzupełniamy zapasy według zużycia we wszystkich lokalizacjach?

Zasady DBR dla Działu Planowania i Realizacji Produkcji

aby kontrolować zapasy w toku produkcji (WIP), maksymalizować przepływ produkcji, poprawiać poziom wykonania w terminie realizacji (DDP) i skracać czas realizacji.

W jaki sposób kontrolujemy wydawanie zapasów WIP w środowiskach hybrydowych projektowania na zamówienie, montażu na zamówienie, produkcji na magazyn, aby uniknąć wydawania zbyt dużego lub zbyt wczesnego, ale również zbyt małego lub zbyt późnego, co spowodowałoby brak zasobów o ograniczonej zdolności produkcyjnej?

System o jednym priorytecie (zarządzanie buforami) dla Działu Operacji

aby utrzymać synchronizację priorytetów.

W jaki sposób ustalamy priorytety i synchronizujemy zmiany w priorytecie (aby nadrobić zaległości, gdy zadziała prawo Murphy’ego) we wszystkich zleceniach dotyczących produkcji i uzupełniania zapasów?

Analiza bufora dla Działu Ciągłego Doskonalenia

aby zapewniać raporty zarządcze oraz monitorować liczbę zleceń o statusie “czerwonym” i historyczne zachowanie planowanego obciążenia.

Skąd wiemy, gdzie skoncentrować ograniczone zasoby, aby w sposób ciągły usuwać lokalną optymalizację i zapewnić, aby poprawa procesu i podniesienie wydajności odbywały się tylko w ramach ograniczeń mocy produkcyjnych?

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Planowanie ERP to element konieczny, ale niewystarczający dla transformacji Twojej firmy. Zanim zaczniemy obsługiwać Twoją firmę, trzeba będzie uzgodnić o wiele więcej spraw, a ERP jest tylko istotną ich częścią.

Z przyjemnością przedstawimy Ci niektórych naszych klientów, aby pokazać, w jaki sposób zarządzają oni firmą w sposób zgodny z TOC.