Niektórych nie ogranicza nawet niebo!

Wśród milionów firm są i takie, które mogą rosnąć w skokowo. My wspieramy Kadrę Zarządzającą i pomagamy koncentrować się na przeprowadzeniu właśnie takiej transformacji.

Kim jesteśmy

Focusate jest prywatną strategiczną firmą inwestycyjno-usługową, zajmującą się przekształcaniem firm produkcyjnych w świetnie prosperujące organizacje, które rozwijają się skokowo, zachowując przy tym stabilność.

Co robimy

Nasz model biznesowy opiera się na dogłębnej znajomości Teorii Ograniczeń (TOC) i długoletnim doświadczeniu w umożliwianiu osiągania skokowego wzrostu przepustowości firm produkcyjnych na całym świecie.

Firma Focusate posiada zasoby ludzkie, systemy, wiedzę i doświadczenie pozwalające na wdrażanie i utrzymywanie fundamentalnych zmian w różnych częściach obsługiwanej przez nas firmy produkcyjnej. Liderzy zespołów, przeszkoleni przez dr Eli Goldratta w Goldratt Schools, wprowadzają holistyczne wdrożenia teorii ograniczeń (TOC) w projektu Viable Vision.

Nasze możliwości świadczenia usług są ograniczone, dlatego obsługujemy wyłącznie firmy mające potencjał wzrostu skokowego.

Przez cały okres świadczenia przez nas usług przepustowość produkcyjna przedsiębiorstwa rośnie znacznie szybciej niż wydatki operacyjne. Zamiana obrotu w zysk przedsiębiorstwa zwykle osiąga się w ciągu 4 lat przy obecnym poziomie sił sprzedażowych.

Czy Twoja firma kwalifikuje się?

Profil firmy

Skupiamy się na obsłudze firm produkujących na zamówienie, projektujących na zamówienie i produkujących na magazyn, posiadających zakłady zlokalizowane w Europie.

Roczny obrót powinien być nie mniejszy niż 40 mln pln.

Margines Przerobu

Bieżący margines Przerobu Twojej firmy powinien wynosić powyżej 50%.

Przerób jest miarą TOC – szybkością, z jaką system generuje “jednostki celu”. Przerób równa się przychodom ze sprzedaży pomniejszonym o całkowite koszty zmienne (T = Sprzedaż – TVC). Margines Przerobu zakłada, że jedynymi prawdziwie zmiennymi kosztami w organizacji są materiały bezpośrednie.

Udział w rynku

Obecny udział w globalnym rynku Twojej firmy powinien wynosić mniej niż 5%. Musi istnieć wystarczająca przestrzeń do globalnego wzrostu.

Nadwyżka mocy produkcyjnych

Musi istnieć nadwyżka mocy produkcyjnych ponad 50% (maksymalnie 2/4 zmiany).
Nadwyżka mocy produkcyjnych jest wymagana do radykalnego wzrostu sprzedaży bez inwestycji w nowe maszyny.

WSZYSTKO DO OSIĄGNIĘCI SUKCESU

Mamy ludzi, zasoby, wiedzę i doświadczenie, które pozwolą Twojej firmie osiągnąć w ciągu niecałych czterech lat zysk netto równy obecnej sprzedaży całkowitej.

Zespół specjalny (Navy Seals)

Wdrażanie zmian w Twojej organizacji będzie wspierać zespół do zadań specjalnych.

Certyfikowani eksperci TOC którzy na co dzień będą wdrażać zmiany w głównych działach firmy: finansowym, operacyjnym, łańcuchu dostaw, sprzedaży i marketingu,

Praktycy Lean którzy skoncentrują się na zwiększeniu czasu przetwarzania zasobów o ograniczonej zdolności produkcyjnej,

Programiści ERP, którzy zintegrują specyficzne właściwości Twojej firmy w ramach systemu ERP, wprowadzanego w Twojej firmie, aby wspierać wdrożenie,

Koordynatorzy sprzedaży którzy zostaną podporządkowani Twoim przedstawicielom terenowym ds. sprzedaży celem uzyskania o wiele wyższej efektywności.

Fabryka sprzedaży (Sales Factory)

Zapewniamy Twojej firmie zarówno system, jak i osoby realizujące przepływ procesu sprzedaży

System obejmuje procesy sprzedaży, środki, CRM, procedurę decyzyjną, analitykę, w celu dodatkowej poprawy przepustowości.

Segmentacja strategiczna i uzupełnianie leadów
Dzięki naszemu zespołowi zaplecza administracyjnego (back-office), w procesie sprzedaży nigdy nie zabraknie leadów.

Planowanie spotkań osobistych
Wyobraź sobie ciągłą kolejkę potencjalnych klientów czekających na spotkanie z Twoimi przedstawicielami handlowymi.

Codzienna koordynacja
Specjalny Menadżer ds. Sukcesu Klienta będzie przeprowadzał codzienne (przez cały rok!) spotkania stand-up z Twoimi sprzedawcami, aby zrównoważyć przepływ możliwośc

Fabrykę sprzedaży można zakupić jako odrębną usługę.

System ERP

Stworzyliśmy oparty na zasadach TOC system ERP typu flow-centric, ukierunkowany na przepływ, aby ustanowić doskonałość operacyjną i zapewnić odpowiednie informacje decydentom na różnych poziomach.

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zwykle nie mają niezbędnych funkcji do obsługi zastosowań TOC. W oparciu o Odoo ERP opracowaliśmy zatem kompletny system ERP ze wszystkimi algorytmami TOC wymaganymi do prowadzenia zgodnie z TOC firm produkujących na zamówienie i na magazyn.

Funkcjonalność niestandardowa wynika z zastosowania pięciu działań “fokusujących” w 4 głównych działach organizacji:

Rachunkowość

Sprzedaż

Zakupy i magazyny

Planowanie i realizacja produkcji

ERP dla TOC

Twoje wdrożenia programu Viable Vision będą wspierane przez rozwiązanie ERP zaprojektowane zgodnie z zasadami TOC w celu zapewnienia szybszych i bardziej niezawodnych dostaw oraz wyższej przepustowości przy minimalnych kosztach i nakładach inwestycyjnych.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI

Firma Focusate została założona w 2017 r., gdy trzech praktyków TOC, których zespoły wcześniej pracowały samodzielnie, zdało sobie sprawę, że ich indywidualne specjalizacje obejmują wszystkie główne funkcje firmy produkcyjnej. Strategia i finanse (Gediminas), operacje i łańcuch dostaw (Vitalijus), sprzedaż i marketing (Mindaugas) są wymagane, aby przejść do nowego paradygmatu, o ile firma zdecyduje się wejść na ścieżkę Viable Vision. Rok 2018 poświęcamy dalszej budowie zespołu Dream Team w Focusate i dostosowaniu świadczonych usług.

Nawet przy złożonej produkcji zawsze szukam prostoty, ponieważ tylko proste rozwiązanie jest skuteczne.

Vitalijus Čičiškinas

Partner

Pomagam kierownictwu firmy zrozumieć, jak zwiększyć zyski dzięki najbardziej na dzień dzisiejszy zaawansowanej metodzie rachunkowości zarządczej.

Gediminas Balodas

Partner Zarządzający

Pomagam producentom wykorzystywać ograniczenie popytu rynkowego poprzez znaczne zwiększenie produktywności zespołu sprzedażowego, co powoduje wzrost liczby zamówień.

Mindaugas Voldemaras

Partner

Zwiększam wydajność działów sprzedaży w oparciu o TOC. Dbam o to, żeby twarde założenia dotyczące celu finansowego były realne.

Oleg Prybylo

Partner (Polska)

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ

Istnieją trzy sposoby naszej potencjalnej współpracy. Spotkajmy się, aby omówić je wszystkie.

VIABLE VISION

25.000 €/miesiąc

30% premii rocznej w oparciu o Δ zysku netto


Umowa o 4-letnią obsługę
Pełne wdrożenie (S&TT)
Odoo ERP dla TOC
Ciągłe doskonalenie
Zero konfliktów między sprzedażą a operacjami
Wykonanie w terminie realizacji +95%
Podejmowanie decyzji ws. rachunkowości przerobu
Holistyczne raporty w czasie rzeczywistym
Raporty niestandardowe SLA 24h
Fabryka sprzedaży (Sales Factory)
Oferty nie do odrzucenia (Mafia Offers)
Księgowość

 CENA NIE OBEJMUJE VAT

OUTSOURCING ZARZĄDZANIA

50.000 €/miesiąc

30% premii rocznej w oparciu o Δ zysku netto


Dyrektor Zarządzający (CEO)
Dyrektor Finansowy (CFO)
Dyrektor Operacyjny (COO)
Dyrektor Bezpieczeństwa (CSO)
Umowa o 4-letnią obsługę
Pełne wdrożenie (S&TT)
Odoo ERP dla TOC
Ciągłe doskonalenie
Zero konfliktów między sprzedażą a operacjami
Wykonanie w terminie realizacji +95%
Podejmowanie decyzji ws. rachunkowości przerobu
Holistyczne raporty w czasie rzeczywistym
Raporty niestandardowe SLA 24h
Fabryka sprzedaży (Sales Factory)
Oferty nie do odrzucenia (Mafia Offers)
Księgowość

 CENA NIE OBEJMUJE VAT

PRZEJĘCIE FIRMY

CENA DO NEGOCJACJI

Sprzedaj nam swoją firmę.


Branża: produkcja fabryczna
Przychody minimalne: 10 mln €
Lokalizacja: Europa
Przepustowość: ponad 50%
Udział w rynku: poniżej 5%
Nadwyżka mocy produkcyjnych: powyżej 50%

Wilno (siedziba główna)

J. Galvydžio g. 11
LT-06311 Wilno, Litwa
+370-699-22456
info@focusate.eu
Numer firmy: 304440135
Numer płatnika VAT: LT100010958410

Klaipėda

Liepų g. 5
LT-92138 Klaipėda
Litwa

Moskwa

+7-915-0707303‬

Warszawa

Pl. Dąbrowskiego 2/4 lok 32
00-055
+48-600-888862